Drobečková navigace

Úvodní stránka > Disciplíny

Disciplíny

Střelba

Klasická střelba je využívána v současné době jen pro kategorii st.žactva /"C"/. Střílí se vzd. pistolí ráže 4,5 mm do klasického vzduchovkového kruhového terče na vzdálenost 10 m. Terč je soustřednými kružnicemi rozdělen na deset částí. Jednotkový kruh má průměr 155 mm, průměr desítkového kruhu je 11,5 mm. Závodníci střílí 20 ran, rozdělených do 4 pětiranných položek bez přivolávání terčů během položky. Na každou položku mají sportovci 1:30 minuty. Maximální možný nástřel je tak 200 kruhů, přičemž 172 kruhů představuje 1000 bodů. Za každý kruh nad, nebo pod tuto hranici se výsledek upravuje o +/- 6 bodů, což představuje v závěrečném běhu této kategorie časovou diferenci 3 sekundy.

Šerm

V závodě jednotlivců probíhá šermířský turnaj systémem "každý s každým" na jeden vítězný zásah. Zásah platí na celém povrchu těla včetně masky. Utkání se odehrávají na vodivé planši o rozměrech 14 x 1,5 m. Pokud jeden ze soupeřů překročí koncovou linii této planše, prohrává. Pokud také v časovém limitu 1 minuty nikdo nezvítězí, jsou oba soupeři považováni za poražené. Vítězství v 70% duelů znamená 1000 získaných bodů. Při klasické finálové soutěži s 36 účastníky má jedno vítězství hodnotu 28 bodů. Tento bodový rozdíl představuje v závěrečné KOMBI disciplíně časovou diferenci 7 sekund. Ve štafetovém závodě má každý člen družstva stanoveno pořadí v týmu /1,2,3/ a utkává se pouze se shodně nasazenými soupeři z ostatních týmů a to tentokrát na 3 zásahy. Nasazování pořadí členů družstva se provádí tak, aby tými soupeřů před zápasem neznaly nasazení svých soupeřů. Opět 70% všech vítězných zápasů přinese týmu 1000 bodů a hodnota jednoho vítězství pak závisí na počtu týmu v soutěži. Většinou se pohybuje okolo 12 bodů. Ostatní pravidla jsou shodná s individuální soutěží.

Plavání

V individuální soutěži pětibojař absolvuje 200 m volným způsobem podle pravidel plavecké federace FINA. Hranici 1000 bodů odpovídá shodně u mužů i žen dosaženému času 2:30,00 minuty. Každých 0:33 sekundy má hodnotu 4 bodů, odpovídající 1 sekundě v běhu. V závodě štafet se plave 3 x 100 m a hodnbotu 1000 bodů představuje opět shodně pro muže i ženy čas 3:15,00. 1 sekunda představuje 12 bodů dělených po 0.33 sekundy, které odpovídají 4 bodům. V případě nižších věkových kategorií je plavecká délka tratě 50, resp. 100 m a 1000 bodů představuje dosažený čas 0:40, resp. 1:14 minuty a 1 sekunda je opět 12 bodů. Stejně tak se i délka štafet pohybuje u těchto kategorií v délce 3 x 25, resp. 3 x 50 metrů.

Jízda na koni

Pětibojaři absolvují ve své soutěži klasický jezdecký parkůr. Závodník má za úkol překonat v rámci soutěže trať s 12-ti překážkami, vč. jednoho dvojskoku a jednoho trojskoku. Parkůr tedy obsahuje 15 skoků. Dle pravidel UIPM musí regulerní parkůr obsahovat v seniorské kategorii minim. 7 skoků o výšce 120 cm /u žen a juniorů o výšce 110 cm/. Výška 120 cm tak odpovídá jezdecké úrovni stupně "L". Koně, které dodává do soutěže pořadatel, musí prokázat svou způsobilost při oficiálním testu před vlastní soutěží. Závodníkům pak určuje koně los. Před vlastní soutěžní jízdou má závodník 20 minut na seznámení se s koněm a má také právo absolvovat 5 zkušebních skoků. Bezchybné absolvování parkůru v časovém limitu je ohodnoceno 1200 body. Každý bezchybně absolvovaný skok má hodnotu 80 bodů. Všechny chyby jezdce i koně /shození překážky, odmítnutí poslušnosti, pád a ..../ a překročení časového limitu je panalizováno ztrátou bodů dle stanovených tabulkových hodnot. Např. porušení obrysu překážky : mínus 28 bodů, odmítnutí poslušnosti : - 40 bodů, překročení časového limitu : 1 sekundy je - 4 body, .... V závodě štafet obsahuje parkůr 9 samostatných skoků a absolvuje jej každý člen štafety na jednom z trojice vylosovaných koní. Každá štafeta má právo určit si, na kterém z vylosované trojice koní, který člen štafety pojede. Členové štafety postupně absolvují určenou trasu a střídají se v předávacím území. Chyby jsou penalizovány obdobně jako v soutěži jednotlivců dle příslušných tabulek.

Běh

Klasický samostatný běh je v současných podmínkách moderního pětiboje využíván jen v soutěžích žactva /dvojboj a trojboj/, kdy závodníci absolvují trať o délce 500, resp. 1000 m. Bodový výsledek je opět určen dle tabulek přijatými UIPM, nebo jednotlivými federacemi. Ostatní věkové kategorie počínaje dorostem přešly na tzv. KOMBI systém představující spojení běhu se střelbou v jeden celek/obdoba biatlonu/, který se uskuteční jako závěrečná disciplína pětibojařské soutěže.

Kombi

Jde o nové spojení běžecké a střelecké části moderního pětiboje v jeden celek, tzv. KOMBI. Dle pravidel se střílí jednorannou vzd.pistolí v průběhu běžecké disciplíny na vzdálennost 10 m. Střílí se 4 položky a v každé je úkolem závodníka zasáhnout pětkrát terč o velikosti 59,5 mm. Pětibojaři tak absolvují před každým ze čtyř osmsetmetrových úseků 1 položku střelby. V každé položce má závodník neomezený počet ran a po dosažení všech pěti zásahů může pokračovat v běhu. Pokud ale nedosáhne všech 5-ti zásahů v limitu 50 sekund, může též pokračovat v běhu bez a to bez dalších penalizací. Štafety se běhají na 2 x 800 m se 2 střeleckými položkami před každým z úseků. Staruje se vždy v pořadí v jakém se závodníci/štafety nacházejí po 3 disciplínách tzv. handicapovým způsobem a to tak, že vedoucí závodník/štafeta startuje jako první. Kdo pak doběhne do cíle první je celkovým vítězem soutěže. Časové odstupy na startu odpovídají bodovým rozdílům mezi jednotlivými závodníky/štafetami po třech disciplínách, přičemž 1 sekunda odpovídá 4 bodům. Handicapový způsob startu zvyšuje diváckou atraktivitu běžecké disciúplíny a tím i celého pětiboje. V kategorii ml.dorostu /"B"/ se střílí 3x a běží se 3 x 800m. Časový limit na střeleckou položku je u této kategorie také 50sec.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30